• آرامه اعتمادی   aramehetemadi@

    1398/05/16 ساعت 00:33

    دایی‌ام ایران زندگی نمیکنه. در گروه فامیلی به اشتباه چندین ویس بدون کلام فرستاد، مادربزرگم در گروه ماجرا رو سوال کرده بود، کسی ندیده بود تا چند دقیقه پیش که من جوابش رو دادم. برای شرح ماجرا توجه شما رو به تصویر ضمیمه شده جلب می‌کنم! من براش دلم ضعف می‌ره، گفتم شما رو هم شریک کنم.