• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1398/05/16 ساعت 11:10

    وزیر صمت در گفت و گو با همشهری: مشتریان از تخلف #خودروسازان در تعیین قیمت خودروهای ثبت‌نامی شکایت کنند./ نگرانی برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی مشتریان وجود ندارد./ باید بال و پر خودروسازان را با واگذاری شرکت‌های تابعه زد.