• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/16 ساعت 21:53

    کتاب‌خونه‌م رو مرتب می‌کردم. چندتا جاناتان مرغ دریایی، سه تا عقاید یک دلقک و تا دلت بخواد شازده کوچولو. چرا تا می‌فهمن دختری و کتاب دوست داری بدو بدو می‌رن شازده کوچولو می‌خرن کادو میدن ؟ شازده ورق نخورده در حد نو کسی نمی‌خواد؟