• نه سال پیش که میخواستم انتخاب رشته کنم فکر میکردم #علوم_تربیتی چه رشته لوس و نچسب و خنثی ای هست در #علوم_انسانی و #علوم_اجتماعی چقدر جذاب، سیاسی، پر هیجان. اکنون فکر میکنم علوم تربیتی چقدر رشته مهمیه مثلا در پاسخ به پرسش چگونگی طرح ریزی آینده‌ای مبتنی بر هم آمیزی مدرنیته و اسلام.