• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/15 ساعت 16:50

    در آن گرم بازار غوغا ملاحظات ابلهانه‌ی صدتا یک غازی جای مسائل مهم را می‌گرفت: گله‌ها از این قبیل که چرا عکس فلانی صفحه‌ی اول است، عکس دیگری وسط یا اسم فلانی مقدم بر اسم بهمانی آمده یا چرا خبر مربوط به فلانی عکس و تفصیلات لازم را نداشته. مصائب مشترک از کتاب « خواب آشفته‌ی نفت»