• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/05/15 ساعت 10:01

    آن چه امروز #ترامپ را به وادی واسطه تراشی سوق داده بالا رفتن هزینه‌های مواضع ضد ایرانی وی بوده است، نه کاهش هزینه‌های اقدامات ضد ایرانی چنین عنصر منفوری در جهان.