• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/05/15 ساعت 17:03

    وجود ۳۰۰ #مدرسه خطرناک در کردستان مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان: یک سوم مدارس در سطح کشور از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و بالطبع آن یک سوم مدارس استان کردستان هم از این وضعیت برخوردارند. /ایسنا