• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/15 ساعت 14:37

    یعنی وضعیت جوری شده که جرات نداری یک لیوان آب دست همسایه بدی. سری میگن کارهای پوپولیستی نکن احمدی‌نژادی پلید. وا بدید یکم.