• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1398/05/15 ساعت 12:11

    علیرضا سخایی راد از اهوازنفر اول کنکورریاضی شده است شهری که درگیر #سیل بود چقدر خوب
    در گروه ریاضی ۴نفرازتهران هستند بقیه رتبه‌های برتر ازشهرهای لاهیجان،شهرکرد،مشهد،ساری و تفت
    مثل پارسال فقط یک نفر دختر دربین ۱۰نفراول است