• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1398/05/15 ساعت 16:12

    ۲)امروز #سردار_سلیمانی با حضور در وزارت‌خارجه حمایت خود از میزبان در مقابل تحریم #آمریکا را اعلام کرد.سخنان سردار نشان داد که مانند #ظریف معتقد به نقش مکمل دیپلماسی و مقاومت است اما در این‌سالها بسیاری از جمله #کیهان نخواستند در راستای منافع‌ملی این ارتباط را به رسمیت بشناسند