• سیاوش پورعلی   siavashpourali@

    1398/05/15 ساعت 12:13

    نایب رییس انجمن‌های #کارگران_ساختمانی: به اندازه ۲۶۰ هزار کارگر ساختمانی ظرفیت خالی بیمه داریم که«در صورت نیاز به سهمیه جدید برای افزایش اقدام می‌کنیم.»
    -به جمله آخر دقت داشته باشید، در صورت نیاز اقدام به بیمه کردن کارگران خواهند کرد گویا فیلا نیازی نیست!با ملت منصف باشید #کارگر