• روحانی خطاب به آمریکا: رفیق شما (#انگلیس) کشتی ما را در جبل طارق گرفت کشتی‌های انگلیسی خیلی وقت‌ است در #خلیج_فارس به اخطارها توجه نمی‌کردند. امروز چه نیازی دارد از خطای شما بگذریم؟ ناوچه شما بود چرا هیچ کار نکرد؟ نمی‌شود #تنگه_هرمز برای شما آزاد تنگه #جبل_الطارق برای ما ناآزاد