• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/14 ساعت 01:06

    بالاخره کتاب فروشى ایرانیان تعطیل شد و امروز دیدم که به جاش این مغازه شیک و تمیز سبز شده.همسایه‌ها گفتن مش اسماعیل مغازه رو فروخت دو میلیارد؛هرچند احتمالا پول‌ها رو گذاشته بانک ولى هنوز بعضى روزها میاد و جلوى همین مغازه بساط مى کنه