• ناهید اکبر زاده   nahid_akbarzade@

    1398/05/14 ساعت 11:26

    گفتم: شما کادر وزارت خارجه هستید؟ گفت: خبرنگار CNN هستم؛ خوشحال شدم که به اتفاق یک خبرنگار خارجی دوتایی با هم آمدیم، پیرمرد محترم و باکمال و شریفی بودند که این را به فال نیک می‌گیریم!!!