• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1398/05/13 ساعت 08:59

    هر وقت از مسئولان کشور صدایی جز مقاومت شنیده نشود، روزی است که عقب نشینی دشمن آغاز خواهد شد و ملت به همه منافع خود خواهد رسید. اتحاد باید زیر پرچم مقاومت باشد؛ اتحاد بر محور سازش که کشور را نابود خواهد کرد!