• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/13 ساعت 13:05

    یک کاغذ مهم انداختم تو کاغذ خرد کن پودر شد. این دانشجوها سفارت تسخیر کن کجان بیان اینا رو بچسبونن تا از کار بیکار نشدم.