• نهاد #آموزش‌ فقط از آدم‌ها بشکه‌هایی از اطلاعات بی‌مصرف و ناکارا می‌سازد، اطلاعاتی که هیچ‌وقت در زندگی اجتماعی ما به‌کار نمی‌آید.
    ابتدا #مدرسه و سپس #دانشگاه باید افراد را برای شهروند مفید بودن آماده کند نه درس‌خوانی بی‌دست و پا و دور از واقعیت‌های اجتماع.