• آیت الله صدیقی   sadighi_ir@

    1398/05/13 ساعت 22:13

    هرجا #معنویت رفت، دزدی، رشوه، رکود، وقت‌کشی، بی‌تعهدی جای آن را گرفت و هر جا مشکلی داریم به ویژه مشکل #اقتصادی، به دلیل ضعف ایمان است و ما نباید از #دین و معنویت فاصله بگیریم.