• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/05/13 ساعت 10:38

    تخلیه کامل ساختمان #وزارت_نفت در پی نشت دود در طبقه پانزدهم پس از مشاهده دود در طبقات چهاردهم و پانزدهم ساختمان اصلی وزارت نفت، کارکنان این وزارتخانه از ساختمان تخلیه شدند هنوز از علت این حادثه اطلاعی در دست نیست دود ناشی از حادثه هنوز از بیرون وزارتخانه قابل رویت نیست /فارس