• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/13 ساعت 00:06

    سایت بهشت زهرا اسم بدى نشونى قبر رو میده. اومد نشست بالا سرم یک عالم اسم فامیل‌های دور و‌ نزدیک مرحوم رو گفت و من شماره ردیف و قطعه رو دادم. همه رو نوشت. بعد یکهو اسم یکی از همسایه‌ها رو گفت. با تعجب گفتم: مگه مرد؟؟؟ گفت: نه یک چند روز تو آسانسور نمیبینمش گفتم شاید مرده باشه.