• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1398/05/13 ساعت 18:12

    تیراندازی در تگزاس با انگیزه‌های نژادپرستانه که سبب واکنش عمده دموکراتها علیه ترامپ شده و وی را عامل و ‌محرک اصلی این رخداد تروریستی اعلام کرده‌اند ( با بیش از ۲۰ کشته) و تیراندازی ساعتی پیش در اوهایو که در طی آن ۹ نفر نیز کشته شده‌اند.

    #Texas #OhioShooting