• دهه ۶۰ کنار حماسه دفاع، تلخی برادرکشی‌های پس از انقلاب رو هم داشته. اما تو این شرایط #ابی باید چیزی که عامل انسجام ملی ماست رو ترکیب می‌کرد با نامه‌ای که حکم اعدام توشه؟ اینه وطندوستیت؟ دهه ۶۰ که کالیفرنیا بودی، دهه ۹۰ هم گذاشتی پشتش اگه جنگی شه کسی نره؟ بی وطن.