• جواد نیکی ملکی   jnikimaleki@

    1398/05/12 ساعت 23:58

    متأسفانه روزنامه‌ی حرفه‌ای، جوان و‌ حزب‌اللهی #وطن_امروز تعطیل شد؛ اما نه ما تیترهای نابشو‌ فراموش می‌کنیم نه غربگراهای فرتوت، بی‌سواد و پررو خدا قوت به #مهرداد_بذرپاش، رضا شکیبایی و تیمشون