• امروز هیچ #طلاق ی ثبت نمی‌شود! ولی یه روز دیرتر یا زودتر ثبت می‌شود + نمونه‌ای از #تدبیر و برنامه ریزی مسئولان کشور برای حفظ بنیان خانواده