• امروز هیچ #طلاق ی ثبت نمی‌شود!
    ولی یه روز دیرتر یا زودتر ثبت می‌شود
    + نمونه‌ای از #تدبیر و برنامه ریزی مسئولان کشور برای حفظ بنیان خانواده