• بخشی از کودکی ما دهه شصتی‌ها در صف‌های نفت و جابه‌جا کردن پیت‌ها و بشکه‌های سنگین نفت گذشت و حالا کودکی دهه هشتادی‌ها مناطق محروم در صف‌های بی‌پایان آب. #آب مصرفی پنجاه و پنج روستای استان خراسان شمالی با هزارها خانوار از طریق #تانکر حمل آب تامین می‌شود.ایرنا