• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/11 ساعت 15:31

    بند ج آن قانون : مشمولین بند الف که اسمشون توى بند ب نیست باید ارزش سهامشون به نرخ روز ارزیابى و بهشون پرداخت بشه .زنده یاد قندچى و جنرال موتورز امریکا که نصف سهام پارس خودرو فعلى متعلق به او بود مشمول بند ج بودند.قندچى مطالبه نکردولى جنرال موتورز امریکا ایران رو کشید لاهه