• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/11 ساعت 22:57

    دیترویت خیلی بازیِ عجیبیه. بین هزاران هزار انتخاب گیر میافتی. هر انتخاب یک سرنوشت. #PS۴