• #بزرگوار تماس گرفته با یکی از استادان ایرانی در فرنگ. گفته می‌خوام بیام واسه تدریس. ایشونم گفته: باشه من اینجا پیگیری می‌کنم کارهای اداری‌ش رو. بزرگوار فرمودند:پس بگید یه مترجم هم با کلاس‌ها بهم بدند. بزرگوار خیلی دکتر و انگلیسی نابلد، در برنامه‌های ص‌س حضور پررنگی دارند.