• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1398/05/11 ساعت 18:30

    #واشنگتن_پست:«آمریکا در مذاکره با طالبان پذیرفته است هزاران سرباز خود را از افغانستان خارج نماید» پس از۱۸سال کشتن مردم افغانستان وشکست از یک گروه چریکی، غلط کردم را علنی و بلند فریاد می‌زنند