• ثنا کاکاوند   sanakvn@

    1398/05/11 ساعت 22:21

    هر نظام آموزشی، ناگزیر بازتابی از جامعه‌ایست که آن را به وجود آورده، آماده کرده و قبولانده است. - از کتاب رهایی نداریم/ امبرتو اکو، ژان کلود کریر