• داشتم تو پارک سیتروئن آهنگ جدید #ابی رو گوش میکردم.ژانرش رو خیلی دوست دارم ولی به شخصه هیچ حقی برای اظهار نظر در این مورد برای ایشون و امثالش قائل نیستم.زمانی که وطن زیر باران موشک و بمب شیمیایی بود، صدای کدوم یکی از این حضرات دراومد؟