• نيلوفر حامدي   NiloofarHamedi@

    1398/05/11 ساعت 11:19

    این حرف یه سربازه، از غربت یه سنگر؛ نگذاری که اسم من ابزار غضب باشه خون من و همرزمام بازیچه شب باشه نگذاری که اسم من باتوم بشه تو پهلوم یا تیر خلاصی شه تو صورت دانشجو #ابی