• میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

    1398/05/11 ساعت 18:10

    عجب که هنوز حمله به #ابی بابت #کوچه_نسترن شروع نشده. بالاخره آهنگی که اجرا کرده هم ملی،میهنی ودر ستایش دفاع از وطن است؛و هم نایستادن کنار گفتمان جنگ طلب داخلی نیز به صراحت در آن مستتر است؛ آهنگی با قابلیت فحش خوردن از دو سو. ما اما از لحظه لحظه تکرار و شنیدن آهنگ تازه لذت میبریم.