• عمار کلانتری   ammarkalantari1@

    1398/05/10 ساعت 20:06

    تیم ابراهیمیان، محسن اسماعیلی و سام سوادکوهی، افرادی بودند که بی سروصدا تلاشهای زیادی برای حفاظت از رای مردم کردند و با وجود نقدها به #صادق_لاریجانی، او نیز در آنچه ۷ اسفند با تلاش مرحوم آیت الله #هاشمی و خبرگان مردم رخ داد، نقشی پنهان ایفا کرد