• سید یاسر جبرائیلی   syjebraily@

    1398/05/10 ساعت 18:47

    چند سال پیش در یک دانشگاه، دانشجویی نظرم را درباره #خیانت مذاکره‌کنندگان پرسید. پاسخ دادم آنها که آقای ظریف را خائن می‌نامند، یا جاهلند یا خائن.
    #تحریم_ظریف هم ایشان را از این اتهامات واهی تبرئه کرد، هم تجربه‌ای را که می‌رفت تا در هیاهوی بزک‌کنندگان برجام ناتمام بماند، کامل کرد.