• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/10 ساعت 00:49

    ٤-بعد از ملى شدن ایران کاوه هفتاد درصد سهام شرکت کاوکار (خدمات پس از فروش ماک) را مشروط به تداوم مدیریت خودش به بنیاد شهید هبه کرد .کاوکار یک شرکت خصوصى سرپا باقى ماند.شرایط جنگى و کمبود قطعات ناشى از تحریم‌ها باعث شده بود ،شخصا لباس کار بپوشد و به کار تعمیر بپردازد.