• علی اصغر پورعزت   APourezzat@

    1398/05/09 ساعت 06:36

    در این طراحی ساختار، جای مردم فقیر و مظلومی که #پزشکان ما مدیون آنها هستند و با ثروت متعلق به آنها (بیت‌المال)، تحصیل کرده‌اند کجاست؟
    اگر این شغل تا این حد مهم است و قسم خورده خدمت به مردمند، چرا تا این حد به سیاست و بازار و فرهنگ و هنر و تاریخ و تمدن روی آورده‌اند!