• جواد نیکی ملکی   jnikimaleki@

    1398/05/09 ساعت 15:09

    هی دست می‌رود به کمرها یکی یکی وقتی که می‌رسند خبرها یکی یکی خم گشته است قد پدرها دوتا دوتا وقتی که می‌رسند پسرها یکی یکی #پدر_شهید