• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/05/09 ساعت 12:03

    «وزیر ارتباطات: #ماهواره «ناهید ۱» تا دو هفته دیگر تحویل وزارت دفاع می‌شود»

    ایرادات دو پرتاب قبل استخراج و برطرف شده است و امیدواریم که این ماهواره با موفقیت در مدار قرار بگیرد

    https://tn.ai/۲۰۶۶۰۱۱