• حامد يامين پور   yaminpourtwt@

    1398/05/09 ساعت 12:08

    تهیه کننده‌ی سریال #نفوذ از آغار فرآیند تولید فصل دوم این سریال خبر داده. حالا …
    ۱/ فارغ از اینکه توی دنیا فصل‌های بعدی یک سریال بر اساس استقبال مخاطب به اثر تولید میشن و در مورد این سریال این پرسش وجود داره که چقدر مخاطب داشت ولی حالا صرف نظر از این موضوع