• واکنش پلیس به ادعای #حامد_زمانی پس از دستگیری در فرودگاه سخنگوی #ناجا درباره ادعای مطرح شده از سوی این خواننده درباره برخورد پلیس با خودش در فرودگاه مهرآباد گفت: