• عبدالکریم حسین‌زاده   AK_Hosseinzadeh@

    1398/05/09 ساعت 14:36

    سوال از وزیر خارجه: در ایامی که کنوانسیون رژیم حقوقی #دریای_خزر منعقد می‌شد، یک چهره سیاسی #روسیه مصاحبه‌ای داشت مبنی براینکه سهم ایران کمتر از ۱۰ درصد می‌شود که مسئله مالکیت ایران زیر سوال رفت حال باید پرسید آیا شما در این راستا سفیر روسیه را احضار کردید.
    https://t.me/AK_Hosseinzadeh/۱۴۹۱ …