• جواد نیکی ملکی   jnikimaleki@

    1398/05/08 ساعت 23:01

    جریانی که دیروز ظریف را قهرمان #برجام معرفی می‌کرد؛ امروز او را قهرمان خروج گام‌به‌گام از برجام معرفی می‌کند؛ همین‌قدر وقیح و گنجشک رنگ کن!