• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/05/08 ساعت 14:55

    #ایران و #روسیه در شمال اقیانوس هند و دریای عمان #رزمایش برگزار می‌کنند روابط عمومی آجا: با توجه به گفتگوی صورت گرفته فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران با همتای روسی، ایران در تدارک برگزاری رزمایش بین دو نیروی دریای ایران و روسیه در شمال اقیانوس هند و دریای عمان است