• «سخنگو در جایگاه تقلیل فساد و برخورد»

    ۱. آقای #اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانس خبری امروز: «برخلاف برخی ادعاها، در ماجرای هفت سنگان قزوین، برخی افراد شاغل در دستگاه قضا (نه خود دادگستری) براساس نقل و انتقالاتی که از قدیم صورت گرفته، به خرید زمین اقدام کردند»