• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1398/05/08 ساعت 10:56

    برخی صاحبان تریبون‌ها درآستانه #انتخابات اسفند، #معیشت مردم را بهانه‌ای برای تخریب دولت قرارداده‌اند./تخریب وزارت خارجه و وزارت نفت،طومار علیه لوایح دولت برای پیوستن بهFATF، انتشارشایعات علیه برخی وزرا ونطق‌ درصحن مجلس برخی مواردحمله سریالی به #دولت هستند