• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/05/08 ساعت 12:59

    سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده #بابک_زنجانی و اینکه چرا در خصوص این پرونده شایعات زیاد است، گفت: در چند روز اخیر در رابطه با فرار و مرخصی بابک زنجانی شایعاتی مطرح شد. ابتدا باید سرمایه مملکت به صندوق کشور بازگردد و علت تعلل قوه قضاییه در این پرونده بازگشت اموال است