• مجید غمخوار   ghamkhar_majid@

    1398/05/07 ساعت 12:25

    جانشین فرمانده نیروی انتظامی در کمیسیون امنیت ملی گفته #سرقت در کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و به همین دلیل پلیس قرارگاه مبارزه با سرقت را سال گذشته راه اندازی کرد.

    پ.ن: وقتی از ماموریت اصلی غافل میشی نتیجه همین میشه، ضمنا قرارگاه مبارزه با سرقت در دوره احمدی مقدم سال ۹۲ راه افتاد