• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/05/07 ساعت 16:58

    کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی :
    باید منافع ملی ایران در قرارداد رژیم حقوقی #دریای_خزر لحاظ شود.
    ما قراردادهای دو جانبه بین کشورها را برای رژیم حقوقی دریای خزر به رسمیت نمی‌شناسیم و به هیچ وجه سهم کمتر از ۲۰ درصد را برای ایران نمی‌پذیریم.

    /ایسنا