• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/06 ساعت 05:58

    چند دقیقه اى قبل از آغاز نکوداشت دکتر مرتضى کلانتریان در داخل یک کارتن در کنار زوجش رسید به تهران این شاهدخت خوزستان با آن چشمان سحر کننده‌اش